Pilih Bahasa

LAKSANA TRANSFORMASI AGAR KEKAL RELEVAN DAN CEMERLANG: NAIB CANSELOR UMS

KOTA KINABALU: Pada usia 25 tahun Universiti Malaysia Sabah (UMS) boleh dikatakan sebuah universiti yang sudah matang.

Namun UMS tidak boleh leka kerana keadaan, keperluan dan jangkaan pendidikan tinggi pada tahun-tahun akan datang adalah jauh berbeza dengan apa yang ada pada ketika ini dan yang telah dilalui sejak penubuhannya pada tahun 1994.

Sehubungan itu, Naib Canselor UMS, Prof Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin ketika berucap pada Majlis Amanat Naib Canselor pada Jumaat menegaskan UMS perlu melaksanakan transformasi agar terus relevan, lestari dan cemerlang.

Prof. Datuk Dr. D Kamarudin ketika menyampaikan amanat. Gambar SNT/Ihsan UMS

Menurutnya, antara perkara yang diambil kira dalam proses tranformasi ini ialah melaksanakan pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

“Selain itu, universiti juga bakal menerima kemasukan pelajar “generasi net” atau Gen Z yang mempunyai tahap kemahiran teknologi ICT yang tinggi dan mempunyai jangkaan mengenai proses pembelajaran di universiti berbeza dari generasi sebelumnya.

“Transformasi juga perlu dilaksanakan dengan mengambil kira peredaran dunia yang kini sudah memasuki era Industri 4.0, yakni zaman aplikasi dan integrasi teknologi digital.

“Dalam konteks ini, pelajar Gen-Z yang menyambung pengajian di universiti di era Industri 4.0 ini hendaklah bergraduat sebagai Future-ready graduates,” ujarnya.

Dr. D Kamarudin berkata nilai-nilai murni termasuk Dinamik, Lestari, Integriti, Keadilan dan Kegembiraan perlu diterapkan kepada semua warga universiti termasuk pelajar.

Prof. Datuk Dr. D Kamarudin (empat dari kanan) mengambil gambar bersama Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk K Y Mustafa (empat dari kiri) dan Pegawai-pegawai Utama.Gambar SNT/Ihsan UMS

Ke arah itu, beliau memberitahu kira-kira 5,000 warga kakitangan dan pelajar UMS yang hadir bahawa pada tempoh 2018–2022, universiti telah menyediakan Pelan Strategik UMS yang menjadi garis panduan dan rujukan UMS dalam melaksanakan transformasi.

“Pelan Strategik ini merangkumi sembilan Bidang Keberhasilan Utama (KRA) iaitu Pengajaran dan Pembelajaran; Penyelidikan dan Inovasi; Keterlihatan dan Reputasi Antarabangsa; Tadbir Urus, Kepimpinan dan Sistem Penyampaian; Kelestarian Kewangan; Pembangunan Negeri dan Negara; Kelestarian Alam Sekitar; Pengalaman Holistik Pelajar; dan Industri/Universiti 4.0.

“Walau bagaimanapun dalam masa terdekat iaitu pada tahun 2019 setiap KRA akan beri tumpuan kepada perkara tertentu, antaranya semakan semula kurikulum akademik, pengukuhan bidang tumpuan penyelidikan, kelestarian kewangan universiti, dan peningkatan kebolehpasaran graduan,” jelasnya.

Bagi Semakan Kurikulum, semakan melihat kepada struktur program, jenis dan kandungan kursus program, kaedah penyampaian dan kaedah pentaksiran, dan pembelajaran berasaskan kerja.

“Jenis dan kandungan kursus program antara lain hendaklah mengambil kira keperluan Industri 4.0 dan Matlamat Pembangunan Mampan,” jelasnya.

Dr. D Kamarudin turut memaklumkan bahawa UMS telah mengenal pasti tujuh bidang tumpuan penyelidikan iaitu Akuakultur; Biodiversiti dan Kelestarian Alam Sekitar; Pertanian dan Makanan; Pelancongan; Kesihatan Awam dan Penjagaan Kesihatan Pintar; Pembasmian Kemiskinan, Keselamatan dan Pengangkutan Awam; serta Budaya dan Bahasa Peribumi.

Prof. Datuk Dr. D Kamarudin (empat dari kanan) mengambil gambar bersama warga kakitangan dan pelajar UMS.Gambar SNT/Ihsan UMS

“Sejumlah dana penyelidikan khas juga telah diperuntukkan pada tahun ini untuk memacu aktiviti penyelidikan dalam tujuh bidang tumpuan ini.

“Penetapan Bidang Tumpuan Penyelidikan ini dapat membantu institut-institut penyelidikan UMS untuk melonjakkan lagi kecemerlangan penyelidikan UMS.

“Sukacita dimaklumkan di sini bahawa, satu lagi institut penyelidikan telah ditubuhkan iaitu Institut Kajian Peribumi Borneo (BoRIIS),” tambahnya.

Beliau turut menggesa agar semua warga UMS untuk sama-sama berganding bahu menjayakan transformasi untuk menjadikan UMS sebagai sebuah universiti yang kekal relevan, lestari dan cemerlang.

Hadir sama pada majlis itu Pengerusi Lembaga Pengarah UMS Datuk K Y Mustafa, Pegawai-pegawai Utama dan Majlis Perwakilan Pelajar UMS.-SabahNewsToday